Důležité odkazy

V této části jsou uvedeny nejdůležitější kontakty na státní a neziskové organizace zabývající se různými činnostmi v neziskovém sektoru.


Informační centrum neziskových organizací, o. p. s. 

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (mapka)

Tel.:             224 239 876      

Fax: 224 239 875

Internet: www.neziskovky.cz & www.inc.cz

IČ: 25 75 68 00, DIČ: CZ 25 75 68 00


Fórum dárců

Štěpánská 61, palác Lucerna, Praha 1

Telefon: 2421 6544, 2421 5385

Internet: www.donorsforum.cz


Humanistické centrum Narovinu

Vltavská 24, Praha 5-Smíchov (metro B-Anděl), 

tel/fax:             257 310 329      , tel:             257 310 733      

Internet: www.adopceafrika.cz

otevřeno PO - PÁ od 9:00 do 17:00 


Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

Telefon.:             233 351 831      

Internet: www.nros.cz


Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Hábova 1571, 155 00 Praha 5

Tel.:             235 517 313      ,             235 517 691       

Fax: 235 517 808

E-mail: frpsp@frpsp.cz

Internet: www.frpsp.cz


ASNEP - Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN)

Hábova 1571

155 00 Praha 5 – Stodůlky

Tel.:             776 635 155      

Fax: 251 613 623

SMS:             776 701 502      

CZTN E-mail/ MSN: tlumoceni@gong.cz 

ICQ: 303-026-271 

Internet: www.asnep.cz


Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na poříčním právu 1, Praha 2

Telefon:             221 921 111      

Internet: www.mpsv.cz


Ministerstvo školství, mládeže a tělových.

Karmelitská 5,7,8, Praha 1

Telefon:             257 193 111      

Internet: www.msmt.cz


Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, Praha 2

Telefon:             224 971 111      

Internet: www.mzcr.cz


Magistrát hl.města Prahy

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Telefon:             224 481 111      

Internet: www.praha-mesto.cz


Mezinárodní adopce

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Benešova 22, Brno 602 00

Telefon:             542 212 836      

Internet: www.umpod.cz


Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

Telelefon:             485 226 111      

E-mail: info@kraj-lbc.cz 


Praha - Magistrát

Mariánské nám. 2, Praha 1

Telelefon:             236 001 111      

E-mail: podatelna@mag.mepnet.cz 


Středočeský kraj

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

Telefon:             257 280 333      

E-mail: info@stredocech.cz 


Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO

Telelefon:             541 647 111      

E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz 


Královéhradecký kraj

Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

Telelefon:             495 817 111      

E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz 


Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

Telelefon:             475 657 111      

E-mail: urad@kr-ustecky.cz 


Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Telelefon:             466 026 111       

E-mail: posta@pardubickykraj.cz 


Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

Telefon:             353 502 300      

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 


Zlínský kraj

tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín

Tel.:             577 043 111      

E-mail: posta@kr-zlinsky.cz


Moravskoslezský kraj

Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava 702 18

Tel.:             595 622 222      

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 


Kraj Vysočina - Krajský úřad

Žižkova 57, Jihlava 587 33

Telefon:             564 602 111      ,             564 602 141      

E-mail: podatelna@kr-vysocina.cz 


Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Telefon :             386 720 111      

E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz 


Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Telefon :             585 508 111      


Plzeňský kraj

P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Telefon:             377 195 111      

E-mail: posta@kr-plzensky.cz