Aktuální projekty

Rozhovor s patronem Nadačního fondu

U příležitosti vzniku nových internetových stránek přinášíme rozhovor s patronem Nadačního fondu panem Jaroslavem Svěceným.

 Jak se Vám daříJ?

U mé maličkosti právě kulminují přípravy na dva letní festivaly - Klášterecké hudební prameny (6.-15.července na zámku v Klášterci nad Ohří) a pražské Tóny Chodovské tvrze (17.-26.července).Těším se na setkání s festivalovým publikem, přáteli, kamarády...Pracuji celé dny, a právě proto se mi daří docela dobře.


Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se patronem NFP?

Předvánoční koncert v loňském roce. Setkání s dobrými a obětavými lidmi, kteří vědí, o čem skutečný život je.


Čím Vás NFP nejvíce zaujal?

Konkrétními pozitivními činy, laskavostí a smysluplností. Pravý opak toho, co řeší formou virtuální mediální reality naše společnost. Pustím si zprávy a vypadne na mne děs a hrůza. Ale v reálném životě nacházím hodně dobrých občanů této země, kteří konají spoustu pozitivních věcí, o kterých se ale bohužel z ,,mediálních troub" nic nedovíte.


Uvažoval jste někdy nad tím, že byste se stal patronem nadačního fondu, nadace nebo jste byl patronem nějakého konkrétního projektu?

Já se charitativní činnosti věnuji opravdu hodně, již devět let úzce spolupracuji například s Akcí cihla, která pomáhá dospělým, mentálně postiženým občanům. Zajímají mě však opravdu konkrétní projekty s hmatatelnými a transparentními výsledky. Nejsem typ člověka, který by se chtěl charitou jakkoli zviditelňovat, mně stačí dobrý pocit, že jsem něčemu dobrému mohl být alespoň trochu nápomocen. 

V čem spatřujete smysl vzájemné spolupráce?

Zní to možná zvláštně, ale především ve vzájemné výměně pozitivní energie. Té je nyní potřeba víc než dost a každý dobrý skutek se počítá.


NFP se intenzivně zabývá tématem komunikace ve zdravotnictví, snaží se její zkvalitnění začleněním tzv. kontaktní sestry do systému zdravotní péče. V čem Vy spatřujete důležitost kvalitní komunikace obecně?

Naši společnost trápí právě špatná komunikace. Lidé se odcizují, cítí nejistotu, bují stres, jednoduše přestávají komunikovat a stahují se do sebe. Samozřejmě víme, že ryba vždy smrdí od hlavy... Kvalitní komunikací můžeme docílit obrodu tohoto společenství lidí, nenechat vládnout prevíty, ale vykomunikovat vzdělané, odborně zdatné a zároveň přívětivé jedince, kteří by ,,peloton uměli vždy dovézt spolehlivě do cíle". Díky špatné komunikaci jsou však mezilidské vztahy momentálně na bodu mrazu a najdou se dokonce i tací, kterým situace v dnešní společnosti připadá ,,normální", protože si na ten Absurdistán začali zvykat... Tudy prostě cesta nevede... A bez kvalitní komunikace už vůbec ne.


Jste zvyklý spolupracovat s neziskovými organizacemi? Pokud ano, v čem spatřujete jejich přínos v rámci ČR?

Ano, již dlouhá léta. Ty opravdu kvalitní neziskové organizace plní roli v oblasti, kde pokulhává, selhává či vůbec nefunguje státní sektor, takže jich je potřeba opravdu v míře vrchovaté. O to víc mě mrzí, když občas některé neziskovky s pochybným obsahem a chováním kazí pověst těm skvělým a poctivým, což někdy vytváří zbytečnou brzdu v rozvoji těch nejkvalitnějších.


Sám jste členem občanského sdružení Violino, můžete nám, prosím, toto sdružení krátce představit?

Violino se zabývá kulturní osvětou, prezentuje a vytváří pořady, které přibližují lidem oblast tzv.vážné hudby. Klub Violino v Krakovské ulici v prvním pražském obvodě je jediný koncertním klubem klasické hudby v našem hlavním městě. Pořádáme přednášky, tiskovky, výstavy spojené s hudební tématikou, je to místo setkávání lidí, kteří hledají cestu nejen ke klasice, ale také k sobě navzájem.


Máte Vy sám nějaké motto, kterým se řídíte?

,,Dobře zvoleným trylkem bojuji za mír :-) ".Ale teď vážně: mottem se neřídím, ale jsem vděčný za každého člověka s dobrým srdcem, kterého mi Osud přivede do cesty. Hned je ten život krásnější.


Co byste popřál sobě, co našim čtenářům a co NFP do následujících dní?

Dobrosrdečný vítr do plachet plných Porozumění!!!

Jak mohu přispět na tento projekt?