Rozdělené granty

Na grantových komisích v roce 2011 byly rozděleny příspěvky následovně:

4.000,- Handicap dílna

Nadační fond Porozumění daroval handicap dílně dar v této výši na výrobu 20 ks hraček plněných ovčím rounem, jenž budou následně věnovány dětem z občanského sdružení NEDOKLUBKO. 

20.000,- Dětské centrum

Dětské centrum při FTN obdrželo finanční dar v celkové výši 20.000,-Kč z grantového programu Reiffeisen stavební spořitelny. Tyto prostředky budou využity na výzdobu mateřských a dětských pokojů v Dětském centru.

33.000,- Firemní dobrovolnictví pro Motýlek

V rámci projektu firemního dobrovolnictví s firmou MERO, a. s se nám podařilo finančně přispět na několik projektů v komunitním centru Motýlek

25.000,- Klinika dětské chirurgie a traumatologie

V rámci firemního dobrovolnictví obdržela tato klinika příspěvek na gelovou podložku na operační sál. 

6.000,- Son-Rise program

Nadační fond Porozumění opět finančně podpořil workshop o Son-Rise programu umožňující dětem/dospělým rozvoj v oblasti komunikace, sociálních vztahů a osvojování dovedností a vědomostí.

10.000,- Sdružení SOS vesniček

Díky benefičnímu představení, které jsme uspořádali v Divadle Kámen jsme mohli přispět Sdružení SOS vesniček částkou ve výši 10.000,-Kč

2.000,- Son-Rise Programu

Podpora Workshopu o základech Son-Rise Programu

15.000,- Pediatrická klinika při FTN

Dar Nadačního fondu porozumění prostřednictvím projektu firemního dobrovolnictví, jenž bude využit k nákupu vybavení sesterny pediatrické kliniky.

80.000,- Dětskému centru při FTN

V letošním roce firma King Sturge vyhlásila iniciativu nazvanou 1760 Charity Appeal, k níž se přihlásila také česká pobočka. Cílem této aktivity bylo získat v průběhu roku 2010 finanční částku ve výši 250.000 Kč. Z této částky věnuje firma 80 tis. KČ Dětskému centru. Finance budou použity na nákup ložního povlečení, ručníků, vlhčených ubrousků, vícekapacitních kočárků.

Na grantových komisích v roce 2010 byly rozděleny příspěvky následovně:

25.800,- Dětské centrum při FTN

Výtěžek z benefičního koncertu, jenž bude využit pro pořízení každodeních potřeb dětí v kojeneckém ústavu.

25.800,- Pediatrická klinika při FTN

Výtěžek z benefičního koncertu, jenž bude využit k nákupu potřeb pediatrické kliniky.

25.800,- Klinika dětské chirurgie a traumatologie při FTN

Výtěžek z benefičního koncertu, jenž bude použitý k pořízení důležitých potřeb kliniky dětské chirurgie a traumatologie.

79.000,- Dětské centrum při FTN

Tyto prostředky budou využity na nákup vícekapacitních kočárků, CRP setu (přístroje k šetrnému bezbolestnému odběru a vyhodnocení krve u dětí) a také na provoz dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií.

40.000,- Handicapovaná paní Daniela

Peníze byli poskytnuty jako příspěvek na financování nákupu nového automobilu pro handicapované. Paní Daniela je úžasná žena, která se i přes svůj handicap stará o malé dítě. Věříme, že tento dar jí bude skutečně důležitou pomocí.

40.000,- Komunitní centrum MOTÝLEK

Díky společnosti KING STURGE jsme zajistili dar ve výši 40.000,-Kč pro KC Motýlek. 

20.000,- Hipoterapie

V rámci spolupráce s FTN v Krči jsme Dětskému centru pomohli finanční částkou dvacet tisíc korun realizovat projekt "léčby za pomocí koní" tzv. HIPOTERAPIE. 

10.000,- Kochleární implantát

Nadační fond POROZUMĚNÍ daroval částku deset tisíc korun na nákup kochleárního implantátu pro paní Melounovou.

10.000,- Polohovací sedací zařízení

Pro malého Michala Noska jsme darovali deset tisíc korun na zakoupení polohovacího zařízení.

5.000,- Ozvučený mobilní telefon pro nevidomé

Handicapovaný Milan Tolog od Nadačního fondu POROZUMĚNÍ obdržel příspěvek na zakoupení mobilního telefonu pro snazší komunikaci ve společnosti.

12.000,- Komunitní centrum Motýlek

Jak už se stalo tradicí, opět jsme pomohli příspěvkem ve výši dvanáct tisíc korun k uspořádání benefičního představení pro Komunitní centrum Motýlek. 

7.980,- Sluchadla pro neslyšícího chlapce

Malému 5-ti letému chlapci s poškozeným sluchem Nadační fond přispěl 7.980,- korun na zakoupení naslouchacího zařízení.