O fondu


Vznik Nadačního fondu:

Nadační fond POROZUMĚNÍ byl založen dne 29.01.2007 a vznikl z pocitu využití energie a chuti pomáhat tam, kde je to třeba a kde se na to občas zapomíná. Myslíme si, že každý člověk je schopen zmobilizovat v sobě pár sil na to, aby nebyl lhostejný k okolí a pokud to jen trochu jde, pomohl tam, kde je jeho pomoci třeba. Není důležité, zda jeho pomoc je finanční, materiální či zda přispěje vlastními silami a časem tomu věnovaným. Nadační fond POROZUMĚNÍ věří, že se mu podaří najít a oslovit mnoho lidí ochotných podílet se na jeho projektech. 

Předmět činnosti Nadačního fondu:

" Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot,ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vědy,vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu. "

Těšíme se na případnou spolupráci a Vaši podporu,
Team Nadačního fondu POROZUMĚNÍ

Vždyť pomáhat je třeba stále!!!

holčička