Účel Nadačního fondu

Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zřízení role tzv. kontaktní sestry v systému zdravotní péče v ČR. Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit pobyt v nemocnici, pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, vysvětlit vše potřebné, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky, poskytnout pacientům/rodičům zdravotně-sociální poradenství. 

Hospitalizovaným rodinám (společně s dítětem je často hospitalizován i rodič a v ideálním případě je součástí ošetřovatelského týmu) by měla kontaktní sestra poskytnout především podporu (poskytování emoční podpory, sociální opory, dostatečných informací, rad, dále rozhovory, vysvětlování či možnost „vypovídat se“, dále také naslouchání, provázení nebo advokacii).

Kontaktní sestra by neměla poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči, ale měla by doplnit tým zdravotníků o další rozměr – starat se cíleně o psychosociální potřeby pacienta/rodiče. V současné době pracuje v ČR na pozici tzv. kontaktní sestry pouze jedna osoba, a to na Dětském kardiocentru v Motole.
Snahou a cílem NF je začlenit obor „kontaktní sestra“ do výukového modulu v rámci dalšího vzdělávání sester. A tím pak dostat tuto pozici na seznam placených úhrad zdravotními pojišťovnami.

Navázat na zdravotnické konference, jenž jsme pořádali v předchozích letech a kde hlavním tématem byla  „Komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných dětí“ a "Komunikace a příklady z praxe s přesahem k otázce potřeb zdravotnického personálu a syndromu vyhoření". Další konference, bychom rádi zaměřili již na konkrétní prezentaci příkladů z praxe nových kontaktních sester.

Hlavními cíli Nadačního fondu POROZUMĚNÍ:

    • maximálně profesionálně připravit certifikované kurzy pro projekt kontaktní sestry ve spolupráci s Remediem
  • předložit a dosáhnout schválení kurzů akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR
  • vypsat první kurz a obsadit jej zhruba 15 zdravotními sestrami, které se dovzdělají do pozice kontaktní sestry
  • po skončení kurzů zahájít v rámci pilotního programu, zapojení nových kontaktních sester v nemocnicích v ČR
  • realizovat další kurzy a snažit se o maximální využití sester v co nejširším počtu zdravotnických zařízení
  • dostat pozici kontaktní sestry na seznam placených úhrad zdravotními pojišťovnami aby si je mohla dovolit každá nemocnice