Vaše pomoc

Účetnictví

  • Na dále uvedeném účtu je možné se on-line informovat o toku finančních prostředků NF a to přímo na našem Transarentním účtu - 221022/5500
  • Rovněž vám zde dáváme k nahlédnutí náš transparentní Sbírkový a DMS účet
  • Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně. S případnými dotazy a žádostmi ohledně potvrzení se, prosíme, obracejte na adresu info@porozumeni.cz
  • Na dalších stránkách se dozvíte jak můžete přispět finančně, či jak se osobně zapojit do pomoci prostřednictvím NF POROZUMĚNÍ.


Co je to Společenská odpovědnost firem ?

Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. (Evropská unie, Zelená kniha 2001)
Společenská odpovědnost firem je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. (Nevládní organizace Business for Social Responsibility)
Společenská odpovědnost firem je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. (World Business Council for Sustainable Development, 1997)