Aktuální projekty

Poděkování

Obrovské poděkování patří především Alici Řezníčkové, Daniele Vodáčkové, náměstkyni pro ošetřovatelskou péči FNKV PhDr. Libuši Gavlasové a vzdělávací agentuře REMEDIUM.

DOSTALI JSME AKREDITACI!!!

Za přispění mnoha odborníků se nám podařilo získat akreditaci MZČR k našemu kurzu pro Kontaktní sestru!!

Nyní nás čeká další důležitý krok, nestartovat kurzy abychom mohli brzy posktnout nemocnicím vzdělané kontaktní sestry pro jejich nemocniční oddělení.

Znamená to zajistit financování, zorganizovat kurzy, lektory, prostory k výuce teorie i praxe, zkrátka spoustu dílčích úkolů, které povedou k vysněnému cíli - Kontaktní sestře v našich nemocnicích.

Jak mohu přispět na tento projekt?