Media o nás

 • Rádio ČESKO

Roszhalsovou reportáž z konference si můžete poslechnout zde.

 • Česká televize - Události

Dnes, v den státního svátku, byla Událostech České televize, vysílána reportáž na téma kontaktní sestra, kterým se zabývá Nadační fond Porozumění. Pokud jste ji neviděli můžete si ji prohlédnout níže, její začátek je v čase 29:26 min.

Události

 • Česká televize - Sama doma

Týden před konferencí jsme s témetem kontaktní sestry byli pozvání Českou televizí do poředu Sama doma, Záznam vystoupení ředitelky NF Porozumění Markéty Purkardové naleznete v čase 24:32min. níže.

Sama doma

 • Informatorium

      V lednovém čísle časopisu Informatorium je obsáhlý rozhovor s ředitelkou Nadačního fondu POROZUMĚNÍ na téme 

      komunikace ve zdravotnictví - vztah mezi pacienty, rodiči hospitalizovaných dětí a lékaři.

        Informatorium 1

        Informatorium 2


 • Betynka

      V dubnovém čísle časopisu Betynka vyšel článek o potřeba kontaktní sestry, o zkušenostech Alice Řezníčkové s touto

      pozicí v Motolské nemocnici a také o snaze Nadačního fondu POROZUMĚNÍ na tuto problematiku upozornit.

        Betynka 1

        Betynka 2

 • Radio REGINA

  Dne 09.02.2012 Nadační fond POROZUMĚNÍ na rádiu Regina prezentoval svůj záměr ustanovit v nemocnicích pozici tzv. 

  kontaktní sestry, která by pomáhala v komunikaci mezi pacienty či rodiči hospitalizovaných dětí a zdravotnickým 

  personálem.

        Radio Regina - prezentace kontaktni sestry.mp3 [mp3, 4389kB]

 • Česká televize 

  V Událostech přinesla ČT shrnutí problematiky, jenž se řešila na proběhlém semináři pořádaném NF Porozumění. 

  Tématem semináře byla komunikca mezi zdravotníky a pacienty.

        Záznam z pořadu Události ČT naleznete zde.

 • Týdeník Mělnicko  

  Týdeník Mělnicko informoval o projektech Atelieru 6tej smysl a také o spolupráci s Nadačním fondem POROZUMĚNÍ.

         tydenik melnicko 1.pdf [pdf, 458.8kB]

         tydenik melnicko 2.pdf [pdf, 851.7kB]

 • ČTRNÁCTKA - měsíčník Prahy 14

  V prvním vydání časopisu ČTRNÁCTKA v nové podobě, byl prezentován benefiční koncert pana Jaroslava Svěceného 

  pro Motýlek.

        P-14.png [png, 836.4kB]

 • Rádio REGINA 

      Spolupráce s Komunitním centrem Motýlek na rádiu Regina. Dne 22.12.2011 byla na rádiu Regina prezentována činnost           

      Komunitního centra Motýlek, kde se mimo jiné prezentovala i spolupráce s Nadačním fondem POROZUMĚNÍ.

        Radio Regina - komunitni centrum Motylek.mp3 [mp3, 4343.2kB]

 • Bulletin Fóra dárců

      Fórum dárců zastřešující Asociaci nadací a Asociaci nadačních fondů jíž jsme členem, prezentovalo náš nadační fond ve        

      svém měsíčním Bulletinu.

        Bulletin.jpg [jpg, 330.3kB]

 • Nedoklubko

      První setkání dobroklubkových dam a členů Nedoklubka

      Dne 29. května jsme měly první příležitost setkat se společně. Všechny dobroklubkové dámy byly pozvány na společné

      setkání a povídání do Prahy v prostorách kavárny Coffee house.

        Více informací naleznete zde.

 • Webmagazín Rozhledna

      Článek o benefičním představení konaném ve prospěch NF Porozumění.

        Moc pěkné shrnutí benefičního večera si můžete přečíst zde ve Webmagazínu Rozhledna.

 • Fakultní Thomayerova nemocnice

      Nadační fond Porozumění společně s pěti zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. pomohl v rámci projektu „firemního           

      dobrovolnictví“ se stěhováním a úklidem skladu na Klinice dětské chirurgie a trumatologie. Úklidové a stěhovací práce           

      probíhaly 2.12.2011.

        Odkaz na stránky FTN zde...

 • Česká televize - Sama doma

      Záznam pořadu České televize Sama Doma, Ředitelka NF Porozumění Markéta Purkardová hovořila o semináři, který NF           

      organizovoval a který se věnoval tématu "Komunikace mezi zdravotníky a pacienty, resp. rodiči hospitalizovaných dětí", 

        Záznam tohoto vystoupení naleznete zde. Konkrétní vstup začíná na 26 min. 

 • Fakultní Thomayerova nemocnice

      Na webových stránkách FTN naleznete spoustu informací o dlouhodobé spolupráci NF Porozumění s touto nemocnicí.

        Všechny jednotlivé projekty jsou uvedeny zde.

 • Česká televize - Pořad Klíč

      Záznam pořadu České televize Klíč, který je věnován osudu a činnosti ředitelky NF Porozumění Markéty Purkardové.

        Zde naleznete odkaz na webové stránky České televize, kde je pořad k shlédnutí Pořad Klíč

 • Pražský deník a Česká televize

  Na pediatrické klinice FTN probíhala od října 2009 rekonstrukce ood. Jednotky intenzivní a resuscitační péče. 

  Nadační fond Porozumění se podílel na výtvraném řešení pokoje pro chronicky hospitalizované pacienty.

         Pražský deník

         Česká televize


 • Noviny městské části Prahy 4

  V prosincovém čísle časopisu TUČŇÁK, který vychází jako měsíčník městské čáti Prahy 4, se píše o naší podpoře 

  projektů Ekoškoly.