Aktuální projekty

Podporujeme projekt Komunitního centra Motýlek

Tyto děti se nacházejí v tíživé životní situaci nebo vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí a nemohou se zapojovat do běžně dostupných (organizovaných) aktivit. Příležitostně jej mohou využít i další potřebné rodiny z této městské části, které nemají možnost zajistit denní prázdninový program svým dětem a jen v minimu případů opouštějí Prahu.  

V minulých letech se programu vždy účastnilo 100-130 dětí a mladých lidí a i letos se předpokládá obdobná účast. Cílová skupina bude po celou dobu projektu podporována v aktivním zapojení – povzbuzování k podávání návrhů a podnětů, ovlivňování nabídky volnočasových činností a mimořádných akcí, pracovníci je budou zapojovat do plánování, propagace, realizace a vyhodnocení a některé akce budou organizovat jen samotní klienti.

Nabídka programu vychází z potřeb cílové skupiny a reaguje na jejich zájmy, přičemž pracovníci klubu vycházejí z dlouhodobých zkušeností s lokalitou a cílovou skupinou a také z podnětů a postřehů samotných dětí. Aktivity jsou vhodným prostředkem k prohlubování sociálních a komunikačních dovedností, uvědomování si důležitosti soužití s přírodou a péče o životní prostředí, vedení ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. Zajímavým aspektem celé řady výletů je také propojení s nejnovějšími technologiemi, např. využívání GPS navigace v rámci geocatchingu. Žádanými cíli výletů je např. ZOO, jízdárna a stáje, kde mají klienti možnost být v kontaktu se živými zvířaty a pečovat o ně, hrady a zámky s interaktivním programem apod.

 

Termín realizace:

6. 7. – 31. 8. 2015

Kontakty:

Klub Pacific

Bc. Lukáš Petrželka

vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific

Tel: 775 964 796

petrzelka@motylek.org, pacific@motylek.org

              

              

Jak mohu přispět na tento projekt?