Realizované projekty

FD v Dětském centru

V pátek 27.4.2012 zaměstnanci (9 lidí) firmy MERO ČR, a. s. pomáhali v rámci projektu firemního dobrovolnictví na oddělení C Dětského centra. Zde uklízeli po řemeslnících, myli okna, stěhovali nábytek a připravovali oddělení na příchod dětí z důvodu zřizování jeslí na odd. Radost. Zaměstanci – dobrovolníci byli velice pracovití a ochotní, dle staniční sestry Aleny Kasíkové – skvělí J.

Zaměstancům firmy MERO ČR, a. s. mnohokrát děkujeme za jejich dlouholetou skvělou spolupráci! Velmi si jí vážíme.

Jak mohu přispět na tento projekt?