Realizované projekty

Roky realizace: Všechny | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Pomoc firemních dobrovolníků

Firemní dobrovolníci z partnerské společnosti MERO ČR a.s. opět pomohli v Thomayerově namocnici na Klinice dětské chirurgie a traumatologie. Pomohla též firma PLASTIA s. r. o., která darovala 11 ks samozavlažovacích truhlíků.

Více informací k projektu

FD v Dětském centru

Nadační fond Porozumění a dobrovolníci z firmy MERO ČR, a. s. opět pomáhali v Dětském centru, je skvělé, že se díky této spolupráci podařilo pomoci již v mnoha projektech zaměřených na podporu zdravotně-socálních zařízení. 

Více informací k projektu

Dárky pro děti v pardubické nemocnici

Na oddělení intermediární péče Pardubické krajské nemocnice, a.s., zástupci občanského sdružení Nedoklubko, Nadačního fondu Porozumění a Ateliéru 6tej smysl – Handicap dílny, předali dárky pro předčasně narozené děti.

Více informací k projektu

MERO ČR,a.s. pomáhalo v Thomayerově nemocnici

Pomoc firmy MERO ČR, a.s. v rámci firemního dobrovolnictví ve TN na Klinice dětské chirurgie a traumatologie pokračuje…Nadační fond Porozumění společně s pěti zaměstnanci z firmy MERO ČR, a. s. pomohl v rámci projektu „firemního dobrovolnictví“ se stěhováním a úklidem skladu této kliniky. 

Více informací k projektu

Firemní dobrovolnictví

Nadační fond ve spolupráci s firmou MERO, a. s. pomáhá Komunitnímu centru Motýlek finanční podporou mnoha jejich rozličných projektů, kterými pomáhají handicapovaným dětem.

Více informací k projektu

Kontaktní sestra

Dne 09.02.2012 Nadační fond POROZUMĚNÍ na rádiu Regina prezentoval svůj záměr ustanovit v nemocnicích pozici kontaktní sestry, která by pomáhala komunikaci mezi pacienty či rodiči hospitalizovaných dětí a zdravotnickým personálem.

Více informací k projektu

Benefiční koncert

Nadační fond POROZUMĚNÍ uspořádal benefiční koncert pro Komunitní centrum Motýlek, kterému byl předán i celkový výtěžek tohoto představení ve výši 60.000,-Kč. Na tomto charitativním večeru vystoupil pan Jaroslav Svěcený, jeden z nejlepších současných českých houslistů a popularizátor houslové hry, společně s Miloslavem Klausem doprovázejícím pana Svěceného na kytaru.

Více informací k projektu

Podpora Son-Rise programu

Nadační fond Porozumění opět finančně podpořil workshop o Son-Rise programu umožňující dětem/dospělým rozvoj v oblasti komunikace, sociálních vztahů a osvojování dovedností a vědomostí.

Více informací k projektu

Představení pro Lukáše

Dne 25.05.2011 se v prostorách Divadla Kámen uskutečnil benefiční večer ve prospěch malého Lukáška na nákup rotovibrátoru. Charitativní představení předvedli studenti kurzů znakového jazyka, které pořádá NF Porozumění.

Více informací k projektu

BENEFICE PAVLA ŠPORCLA

Dne 16.07.2009 se konal benefiční koncert ve prospěch záplavami postižených oblastí Čech a Moravy. Tři sta z vás nebylo lhostejných k utrpení ostatních a svou účastí jste pomohli těm, kteří jsou nyní v těžké situaci. Díky této pomoci se podařilo dosáhnout výtěžku z koncertu ve výši 190.310,-Kč.

Více informací k projektu

Gelová podložka

Dlouhodobá spolupráce s firmou MERO ČR, a.s. přináší další pomoc ve FTN. Tentokrát finanční příspěvek putuje na Kliniku dětské chirurgie a traumatologie.

Více informací k projektu

KING STURGE daroval 40.000,-Kč

V letošním roce King Sturge vyhlásila iniciativu nazvanou 1760 Charity Appeal, k níž se přihlásila také česká pobočka. Jejím cílem bylo získat v průběhu roku 250.000 Kč. Z této částky věnuje firma 40 tis.Kč Komunitnímu centru MOTÝLEK.

Více informací k projektu

HIPOTERAPIE

Opět jsme navázali na dlouholetou spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a přispěli částkou ve výši 20.000,- Kč na projekt HIPOTERAPIE, který je realizován v Dětském centru.

Více informací k projektu

DRS - Mikuláš 2009

V rámci firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s., se nám podařilo zrealizovat Mikulášskou besídku pro děti rehabilitačního stacionáře v Kročehlavech.

Více informací k projektu

Dětský den pro Dětské domovy

Nadační fond Porozumění za podpory společnosti MERO ČR a.s. připravil dětský den plný pohybu, zábavy a zpěvu v Kralupech nad Vltavou. Na akci se sjely dětské domovy z Mostu, Žatce, Slaného, Dubence, Kralup nad Vltavou, Dolních Počernic či Klánovic.

Více informací k projektu

Nová obrázková výzdoba pro JIRP v Krči

JIRP na Pediatrické klinice v Krči dostala novou obrázkovou výzdobu. Pediatrická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice a Nadační fond Porozumění představily v pondělí 20.10.2009 novou obrázkovou výzdobu na jednotce intenzivní a resuscitační péče.

Více informací k projektu

Dětský domov Klánovice

Nadační fond POROZUMĚNÍ ve spolupráci se společnostmi Design Interior, Podlahy Růžička a Stěhování Kvalitně pomáhá dětskému domovu v Klánovicích s velkou rekonstrukcí interiérů v jejich třech objektech.

Více informací k projektu

Seminář o znakované češtině

Dnes proběhla přednáška lektorky znakované češtiny Evženie Malé na půdě ČVUT v rámci mezinárodní konference se studenty z mnoha zemí světa. Poděkování pořádajícího International Student Club at Czech Technical University in Prague si můžete přečíst dále.

Více informací k projektu

Benefice pro Komunitní centrum Motýlek

Dne 04. 02. 2009 proběhl v prostorách Divadla Kámen benefiční večer pro Komunitní centrum “Motýlek“ na projekt podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením. Celkem jsme tak předali finanční příspěvek ve výši 60.300,- Kč na projety této organizace.

Více informací k projektu

Benefiční představení Jezinky

Dne 05.06.2013 od 19:30 se v Divadle Kámen, konalo divadelní představení souboru Hluchavky léčivé „Jezinky Bezinky z lesa jdou..“ . Jedná se o projekt absolventů kurzů znakované češtiny pořádaných NF Porozumění, kteří se takto rozhodli pomoci při současných povodních a výtěžek z představení věnovali na nákup úklidových prostředků..

Více informací k projektu
Zobrazit aktuální projekty